Startsida

Vi erbjuder beställningstrafik, skolskjutsar, taxibus service. Våra yrkeskunniga chaufförer betjänar Dig med välutrustade bussar!

Ta kontakt tel. 040 1595 325 eller
kenneth.nyblom@kokkolacitybus.fi och be om en offert!