Tidtabell

Linje 3 Busstationen – Torget – Bodö (Öja)  – Busstationen

Skoldagar
måndag – fredag

 

7.00 8.00 9.00 Hickarö
7.05 8.05 9.05 Knifsund
7.10 8.10 9.10 Tjäru
7.15 8.15 9.15 Bodö
7.20 8.20 9.20 Knifsund
7.30 8.30 9.30 Kvikant
7.37 8.37 9.37 Torggatan (Västra parkens skola)
7.40 8.40 9.40 Busstation
7.45 8.45 9.45 Hakalax (Donnerska)
7.50 8.50 9.50 Furuåsen koulu
7.52 8.52 9.52 Fabriksgatan (Chydenius, Yxspila, Kyrkbackens skola)
7.54 8.54 9.53 Mariegatan (Stenängens skola)
7.56 8.56 9.54 Mariegatan (Karleby svenska gymnasium)

Rutt: Strandvägen – Tjäruvägen – Öjavägen – Strandvägen – Kvikantvägen – Bredviksvägen – Hamnvägen – Energivägen – Torggatan – Gustav Adolfsgatan – Fabriksgatan – Busstationen – Järnvägsgatan – Karlebygatan- Anders Cydeniusgatan – Terassgatan – Banergatan – Topeliusgatan – Karlebygatan – Anders Chydeniusgatan – Herman Renlundsgatan – Torggatan – Fabriksgatan – Mariegatan – Hälsovägen – Norraleden – Strandvägen

12.10 13.10 14.10 15.10 16.00 Busstation
12.15 13.15 14.15 15.15 16.05 Hakalax  (Donnerska)
12.18 13.18 14.18 15.18 16.10 Torg
12.20 13.20 14.20 15.20 16.10 Torggatan (Västra parkens skola)
12.23 13.23 14.23 15.23 Fabriksgatan (Chydenius, Yxspila, Kyrkbackens skola)
12.30 13.30 14.30 15.30 16.20 Kvikant
12.40 13.40 14.40 15.40 16.30 Knifsund
12.45 13.45 14.45 15.45 16.35 Bodö
12.50 13.50 14.50 15.50 16.40 Tjäru
12.53 13.53 14.53 15.53 16.43 Knifsund
12.55 13.55 14.55 15.55 16.45 Norraleden
13.10 14.10 15.10 16.00 Busstation


Rutt:
Busstationen – Järnvägsgatan – Karlebygatan – Terassgatan – Tjärbrännaregatan – Runebergsgatan – Anders Chydeniusgatan – Hakalaxgatan – Torggatan – Fabriksgatan – Energivägen – Hamnvägen – Bredviksvägen – Kvikantvägen – Strandvägen – Öjavägen – Tjäruvägen – Strandvägen – Norraleden – Fabriksgatan – Busstationen

 

Linje 6 Karleby – Såka – Karleby

Skoldagar
måndag – fredag

7.00 8.00 9.15 Busstationen
7.05 8.05 9.20 Koivisto
7.15 8.15 9.25 Ventjärvi
7.20 8.20 9.30 Harju
7.25 8.25 Övre-Såka
7.30 8.30 Harju
7.50 8.50 9.50 Busstationen

Rutt förmiddag: Busstationen – Vasavägen – Koivisto – Ventjärvi – Harju 1) – Övre-Såka – Harju – Rasmus – Kallis – Såkavägen – Ventusvägen – Storby skola 2) (Juvalavägen – Kronobyvägen – Kallisvägen) – Vasavägen – Busstationen – Järnvägsgatan – Ristrandgatan – Långbrogatan – Uleåvägen – Korpvägen – Huhtavägen – Anders Chydeniusgatan – Gustaf Adolfsgatan – Busstation

1) Turen som avgår kl. 9.15 återvänder från Harju direkt via Rasmus/Kallis till busstationen
2) Enbart turen som avgår kl. 8.00

12.20 13.20 14.20 15.20 16.20 Busstationen
12.35 13.35 14.35 15.35 16.35 Harju
12.40 13.40 14.40 15.40 16.40 Övre-Såka
12.45 13.45 14.45 15.45 16.45 Harju
Ventjärvi
12.55 13.55 14.55 15.55 16.55 Koivisto
12.05 13.05 14.05 15.05 Storby skola
16.05 Vasavägen
12.10 13.10 14.10 15.10 16.10 Busstationen

Rutt eftermiddag: Storby skola – Kallisvägen – Ventusvägen – Vasavägen – Busstationen – Vasavägen – Ventusvägen – Kallis – Rasmus – Harju – Övre-Såka – Harju – Ventjärvi – Koivisto 3) – Kronobyvägen – Kallisvägen – Storby skola – Ventusvägen – Vasavägen – Busstationen

3) Turen som avgår kl. 16.20 stannar i Koivisto

Flygbuss
Transporten från centrum startar från Mannerheimplatsen 70 minuter före flygets avgång och kör via Hotell Kokkola och Sokos Hotel Kaarle till flygplatsen. Transporten från flygplatsen till stadens centrum startar ca 10-15  minuter efter att planet landat och kör samma rutt. Priset är 20 euro.

  Beställning: +358 (0)45 1211515  Flygfälts transporter

 

Servicetrafik

Karleby stads servicetrafik/taxibuss är kollektivtrafik som kan utnyttjas av alla. Man har satsat mera på personlig service och möjlighet till transport för rörelsehindrade än på traditionell kollektivtrafik. Bruksfordonet är en minibuss med lågt golv, och en assistent hjälper chauffören med passagerarna.  Rutterna är i princip fasta, men undantag kan göras om tidtabellen tillåter. I sådana fall måste reservering göras i god tid på numret 0400 79 94 80. Normal biljettpris för stadstrafik uppbärs beroende på transportens längd. Exempelvis för en enkelresa på under sex kilometer uppbärs 3,30 euro.

Servicetrafik erbjuds från måndag till fredag kl. 8.00 – 16.00 med undantag av vardagshelger samt jul- och midsommarafton. Rutterna täcker rätt bra hela området som Karleby bestod av före kommunsammanslagningen, inklusive byområden. Rutterna är tur- och returrutter och är planerade så att tiden för uträttande av ärenden i centrum är ca en timme.

Utöver de fasta turerna har det beroende på veckodagen reserverats ca 1-4 timmar för beställningsturer. Dessa skjutsar sker närmast i centrum och dess närmaste omgivning. En beställningstur ska reserveras i god tid per telefon på samma nummer som ovan. Rutterna och tidtabellerna gäller tills vidare.

Förfrågningar om servicetrafiken kan göras på numret för beställningar 0400 79 94 80 eller hos stadens handikappservice, tfn 040-806 51 14 och 040-806 52 44 

Servicetrafikens fasta rutter

trafikeringsdag
1. Kauko – Rödsö – Centrum to
2. Vittsar – Kaustar – Ventus – Centrum
3. Vittsar – Vessi – Centrum to
4. Runttujärvi – Hassis – Såka – Centrum to
5. Kaustar – Ventus – Storby – Centrum ti och fre
6. (Halkokari) – Stenängen – Hakalax – Centrum fre
8. Yxpila – Björkhagen – Mesil – Centrum ti och fre
9. Öja – Kvikant – Centrum on

För trafiken på servicelinjen ansvarar  Dahl Citybus Ab, tfn 06-822 90 24